SPPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KORPORACJI

Zarząd Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej zaprasza Członków Stowarzyszenia na Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 marca 2015 r. o godzinie 18:30 w siedzibie przy ulicy Kościelnej 7 w Suchedniowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za 2014 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2014 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu działania i planu budżetu Stowarzyszenia na 2015 rok
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres 10.04.2011 – 19.03.2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu na kolejną kadencję
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję
 11. Sprawy różne
 12. Zamknięcie obrad

Zarząd SKS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *