Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Działalność

Program stypendialny

logo programuUprzejmie informujemy, że przygotowaliśmy nowe przedsięwzięcie społeczne: Program Stypendialny im. dr Witolda Poziomskiego: ”LEPSZY ŚWIAT – szacunek, talent, aktywność”, którego inicjatorem i fundatorem jest Suchedniowska Korporacja Samorządowa.

Program Stypendialny ”LEPSZY ŚWIAT”, został przygotowany dla Uczniów szkół suchedniowskich, dla których zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska lokalnego, jest tworzeniem i inspirowaniem właściwych relacji społecznych.

Uważamy, że zachęcanie młodych ludzi do idei pracy na rzecz społeczności lokalnej, wspiera proces ich rozwoju i dokonywania wyborów oraz włącza młodzież w życie społeczne z szacunkiem, ufnością i zdecydowaniem. Pozwala także, na zwiększanie motywacji i odpowiedzialności za dokonywanie pozytywnych wyborów osobistych i społecznych.

Nasz Program ma zachęcić Uczniów do aktywności, która doprowadzi do zmian jakościowych, nie tylko w tym, czego się uczą, ale jakimi stają się ludźmi.

Cały współczesny świat odczuwa wiele poważnych problemów społecznych: narastająca przemoc, brak szacunku i pogarszające się relacje międzyludzkie.

Dlatego, tak ważne jest zwrócenie uwagi na szczególny aspekt naszego życia, jakim jest aktywność środowiska lokalnego i tzw. uspołecznienie młodzieży. Dzisiaj, nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre i co jest złe, trzeba mieć jeszcze świadomość i wolę postępowania według wartości i zasad społecznych. Trudnym zadaniem szkoły jest kształtowanie tej sfery życia Ucznia. Właśnie dlatego, aby zachęcić Uczniów do aktywności społecznej, powstał nasz Program Stypendialny.

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem, ponieważ wybory życiowe, jakich dokonują młodzi ludzie, mają znaczenie, nie tylko osobiste, ale także społeczne. Celem Programu jest wzmocnienie inicjatyw młodzieży i wyzwolenie potencjału w postaci różnorodnej aktywności społecznej: kreatywności i zdolności , co doprowadzi do nabycia umiejętności przedsiębiorczości społecznej, umiejętności tak ważnej i cennej w naszych czasach.

Chcemy udzielićwsparcia młodzieży, która poprzez działania na rzecz społeczności szkolnej, czy lokalnej, potrafi z szacunkiem, pewnością siebie i z poczuciem celu swych działań, wnieść nową jakość do życia społecznego naszego Suchedniowa.

Na patrona Programu Stypendialnego „ LEPSZY ŚWIAT – szacunek, talent, aktywność”, wybraliśmy dr Witolda Poziomskiego. Pomyśleliśmy, że warto przypomnieć mieszkańcom tego znanego z działalności społecznej Suchedniowianina.

 

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.