Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Sprawozdanie za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności
Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica
za 2010 r.Rok 2010 był czwartym rokiem działalności Stowarzyszenia.
W roku 2010 w poczet Członków Stowarzyszenia przyjęta została1 osoba.
Ogólna liczba Członków Stowarzyszenia na koniec 2010 r. wynosiła 23 osoby.

1.      Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

W 2010 r. zorganizowane zostały dwa formalne Zgromadzenia Członków, z czego jedno zostało odwołane z uwagi na brak kworum. Tematem odbytego Zgromadzenia było podsumowanie 2009 r. oraz omówienie działań na rok 2010. Zgromadzenie podjęło 5 uchwał.

Poza formalnymi Zgromadzeniami, w związku z realizowanymi działaniami organizowano szereg spotkań członkowskich poświęconych bieżącej działalności, w tym w szczególności sprawom związanych ze zorganizowaniem wystawy historycznej z okazji święta 11 listopada.

2.      Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

W roku 2010  odbyło się szereg spotkań Zarządu (średnio 2 w miesiącu), z czego 3 z nich miały charakter formalny - podjęte zostały 4 uchwały dotyczących spraw organizacyjnych oraz bieżącej działalności.

3.      Podjęte w 2010 r. działania

Wykonanie planu pracy Stowarzyszenia na 2010 r.

o       Zorganizowanie konkursu fotograficznego – w roku 2010 Zarząd Stowarzyszenia odstąpił od organizacji konkursu

o       Zorganizowanie lub współudział w wystawie lub innym wydarzeniu kulturalnym

Konferencja popularno naukowa połączona z wystawą  została zorganizowana z okazji dnia Święta Niepodległości – 11 listopada 2010 r. Została ona poświęcona Inteligencji Suchedniowskiej, w tym Janowi Ostachowskiemu posłowi na Sejm II RP oraz akcji AB na Kielecczyźnie. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach  oraz prof.zw. dr hab. Adama Massalskiego.

o       Podejmowanie innych działań w zależności od mogących się pojawić inicjatyw

  • W 2010 r. zorganizowana została wycieczka do Tyńca i Krakowa. Wycieczka cieszyła się dużym zainteresowaniem. W jej trakcie uczestnicy odwiedzili grób tragicznie zmarłej w katastrofie lotniczej pary prezydenckiej.
  • Zarząd Stowarzyszenia wydał pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego SKS-u pod nazwą MOJE MIASTO. Nazwa biuletynu została zarejestrowana w sądzie oraz nadany mu został przez Bibliotekę Narodowa numer ISSN.
  • Przeprowadzona została akcja zbiórki krwi przez koło honorowych krwiodawców działające przy Stowarzyszeniu
  • Po raz kolejny ufundowaliśmy koszulki okolicznościowe dla suchedniowian pielgrzymujących na Jasną Górę
  • Prowadzimy blog internetowy, który cieszy się dużym powodzeniem, w roku 2010 zanotowaliśmy ponad 70000 wejść. Stan wejść na blog na koniec 2010 r. przekroczył liczbę 110.000. Funkcjonuje strona internetowa www.sks-suchedniow.pl na której zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia  Stowarzyszenia.
  • Zabieraliśmy głos w ważnych sprawach dotyczących mieszkańców naszej gminy w zakresie budowy kanalizacji w ulicy Langiewicza, zanieczyszczenia suchedniowskiego zalewu oraz zmiany pozwolenia wodno – prawnego dla ujęcia wody Józefów.
  • Promowaliśmy zorganizowane na lotnisku w Masłowie koło Kielc pierwsze w województwie Świętokrzyskie Święto Latawców. Stowarzyszenie rozpowszechniało zaproszenia na ta imprezę udostępnione przez organizatorów.

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.