Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Sprawozdanie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności

Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica

za 2011 r.

Stowarzyszenie Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica działa od 2007 r. (28.06.2007 r. data rejestracji w KRS).

Ogólna liczba Członków Stowarzyszenia na koniec 2011 r. wynosiła 33 osoby.

1. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

W 2011 r. zorganizowane zostały trzy formalne Zgromadzenia Członków, z czego jedno zostało odwołane z uwagi na brak kworum. Tematem odbytego Zgromadzenia Zwyczajnego było podsumowanie 2010 r. oraz omówienie działań na rok 2011. W roku 2011 odbyło się również sprawozdawczo wyborcze Zgromadzenie Stowarzyszenia, na którym wybrane zostały nowe władze, tj. Zarząd i Komisja Rewizyjna. Zmiany we władzach Stowarzyszenia zostały zarejestrowane w sądzie rejestrowym.

Poza formalnymi Zgromadzeniami, w związku z realizowanymi działaniami organizowano szereg spotkań członkowskich poświęconych bieżącej działalności, w tym w szczególności sprawom związanych ze zorganizowaniem zabawy choinkowej, pikniku rodzinnego, czy też obchodów święta 11 listopada.

 2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

W roku 2011 odbyło się szereg spotkań Zarządu (średnio 3 w miesiącu), z czego 7 z nich miały charakter formalny - podjętych zostało 14 uchwał dotyczących spraw organizacyjnych oraz bieżącej działalności.

 3. Podjęte w 2011 r. działania

Wykonanie planu pracy Stowarzyszenia na 2011 r.:

  • Zorganizowanie wycieczki – w roku 2011 Zarząd Stowarzyszenia odstąpił od organizacji wycieczki z uwagi na inne zorganizowane wydarzenia wymagające większego zaangażowania członków,
  • Zorganizowanie lub współudział w wystawie lub innym wydarzeniu kulturalnym.

Jak co roku Stowarzyszenie organizuje wydarzenie kulturalne z okazji Święta Niepodległości 11-go listopada. W roku 2011 przy współudziale suchedniowskich placówek oświatowych zorganizowany został Koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu dzieci i młodzieży z suchedniowskich szkół i przedszkola. Obok koncertu w ramach obchodów rocznicy niepodległościowej wystąpiła Grupa Wolontarska z Kielc prezentując stroje, broń i obyczaje XVII Polski.

  • Podejmowanie innych działań w zależności od mogących się pojawić inicjatyw.

        W 2011 r. Stowarzyszenie zorganizowało zabawę choinkową dla dzieci. Zabawa odbyła się w miesiącu styczniu przy muzyce Pana Wojciecha Furmańczyka wraz z zespołem IMPULS. W zabawie uczestniczyło około 100 dzieci wraz z opiekunami.
        Zorganizowaliśmy Suchedniowski Piknik Rodzinny w którym uczestniczyło około 1000 osób. Podczas pikniku zagrały zespoły LIDER BAND oraz LOREIN. Zaśpiewała także Aleksandra Zachariasz. Odbyły się pokazy służb ratowniczych oraz Policji, która przeprowadziła również egzamin na kartę rowerową. Rozegrany został mecz pokazowy pomiędzy Rada Miejską a Zakonem Rycerzy Kolumba. Zorganizowano szereg zabaw i konkursów dla dzieci z nagrodami. Zebrane podczas pikniku środki (m.in. z aukcji charytatywnej) przeznaczone zostały na:

- zakup 60 sztuk koszulek treningowych dla suchedniowskich chłopców z Klubu Sportowego Orlicz Suchedniów

- dofinansowanie remontu wieży Kościoła Parafialnego w Suchedniowie

    Uczestniczyliśmy w Konkursie Recytatorskim im. Jana Gajzlera włączając się w przygotowanie okolicznościowej wystawy oraz pracę w jury konkursu. Ponieważ konkurs odbywał się w przededniu beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, ufundowaliśmy upominki dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursie w postaci 45 zestawów zdjęć Jana Pawła II wraz ze zbiorem myśli i sentencji naszego Papieża

        Ufundowaliśmy nagrodę w Dziecięcym Konkursie Ortograficznym „Wielkie dyktando 2011” zorganizowanym przez TPD w Suchedniowie
        Ufundowaliśmy słodycze dla dzieci uczestniczące w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez Suchedniowskie Koło PZW
        Zarząd Stowarzyszenia wydał drugi numer Biuletynu Informacyjnego SKS-u pod nazwą MOJE MIASTO
        Prowadzimy blog internetowy, na który w roku 2011 zanotowaliśmy ponad 20000 wejść. Stan wejść na blog na koniec 2011 r. przekroczył liczbę 130.000. Funkcjonuje strona internetowa www.sks-suchedniow.pl na której zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia
        Promowaliśmy zorganizowane na lotnisku w Masłowie koło Kielc otwarcie sezonu Awiacji

Zarząd Stowarzyszenia{jcomments off}

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.