Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności

Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica

za 2012 r.

Stowarzyszenie Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica działa od 2007 r. (28.06.2007 r. data rejestracji w KRS).

Ogólna liczba Członków Stowarzyszenia na koniec 2012 r. wynosiła 33 osoby.

1. Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia

W 2012 r. zorganizowane zostało jedno formalne Zgromadzenie Członków. Tematem odbytego Zgromadzenia Zwyczajnego było podsumowanie 2011 r. oraz omówienie działań na rok 2012.

Poza formalnym Zgromadzeniem, w związku z realizowanymi działaniami organizowano szereg spotkań członkowskich poświęconych bieżącej działalności, w tym w szczególności sprawom związanych ze zorganizowaniem zabawy choinkowej, pikniku rodzinnego, czy też obchodów święta 11 listopada.

2. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

W roku 2012 odbyło się szereg spotkań Zarządu (średnio 3 w miesiącu), z czego 6 z nich miały charakter formalny - podjętych zostało 6 uchwał dotyczących spraw organizacyjnych oraz bieżącej działalności.

3. Podjęte w 2012 r. działania

Wykonanie planu pracy Stowarzyszenia na 2012 r.:

 • Zorganizowanie zabawy choinkowej

Zabawa choinkowa została zorganizowana w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica”. W trakcie zabawy przeprowadzone zostały konkursy na najładniejsze przebranie oraz konkurs fotograficzny ‘Suchedniów zimą”. Dla bawiących się dzieci przygotowany został darmowy poczęstunek.

 • Organizacja pikniku rodzinnego lub podobnego wydarzenia

W miesiącu wrześniu zorganizowana została impreza w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa pod nazwą Niezwykła zwyczajna suchedniowska niedziela. Wydarzenie to zorganizowane zostało w ramach projektu dofinansowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego na kwotę 3000 zł. W ramach porozumienia ze Starostą Skarżyskim sfinansowano również część kosztów przygotowania terenu pod imprezę. W ramach pikniku, we współpracy z PKP Przewozy Regionalne zorganizowano przejazd autobusem szynowym do Skarżyska Kamiennej połączony ze zwiedzaniem Izby Pamięci PKP oraz zabytkowego parowozu.

 • Zorganizowanie lub współudział w wystawie lub innym wydarzeniu kulturalnym z okazji 11 listopada.

Jak co roku Stowarzyszenie organizuje wydarzenie kulturalne z okazji Święta Niepodległości 11-go listopada. W roku 2012 przy współudziale harcerzy z drużyny „Włócznia” zorganizowane zostało Muzyczne spotkanie z historią. W ramach porozumienia ze Starostą Skarżyskim z tej okazji zakupione zostały flagi narodowe, które rozdawano uczestnikom przybyłym na spotkanie.

 • Podejmowanie innych działań w zależności od mogących się pojawić inicjatyw:
  • Promocja książki Elżbiety i Mieczysława Kubalów pt: Wojna i niepokój

Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w organizację promocji książki Państwa Kubalów we współpracy z Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury Kuźnica

  • Włączenie się w organizację Konferencji poświęconej transplantologii zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Stowarzyszenie wsparło organizatorów kwotą 100 zł oraz ufundowało nagrodę rzeczową.
  • Budowa ogólnodostępnego boiska

W ramach przygotowań do wrześniowego pikaniu Stowarzyszenie wybudowało ogólnodostępne boisko na terenie Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej. Boisko powstało przy pomocy sponsorów i dzięki własnej pracy członków i sympatyków Stowarzyszenia. Równolegle z boiskiem powstałą również utwardzona mini scena, która również ma charakter ogólnodostępny.

  • Podobnie jak w roku poprzednim ufundowaliśmy słodycze dla dzieci uczestniczące w zawodach wędkarskich z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez Suchedniowskie Koło PZW
  • Zarząd Stowarzyszenia wydał trzeci numer Biuletynu Informacyjnego SKS-u pod nazwą MOJE MIASTO
  • Przeorganizowaliśmy obecność Stowarzyszenia w Internecie. Powstała nowa strona internetowa www.sks-suchedniow.pl na której zamieszczane są najważniejsze wydarzenia z życia Stowarzyszenia. Strona została zintegrowana z nowym blogiem oraz kontem na www.youtube.pl. Utworzone zostało konto na facebooku, które również zostało zintegrowane z naszą stroną internetową.
  • Pod koniec roku rozpoczęte zostały przygotowania do uruchomienia Sklepu Charytatywnego Pod Dobrym Aniołem. Członkowie Stowarzyszenia wykonywali niezbędne prace adaptacyjne wynajmowanego lokalu, otworzone zostało subkonto bankowe dla działalności sklepu.{jcomments off}

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.