Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Sprawozdanie za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności

Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica za 2008 r.

Rok 2008 był drugim rokiem działalności Stowarzyszenia.Ogólna liczba Członków Stowarzyszenia na koniec 2008 r. wynosiła 22 osoby.

Wykonanie planu pracy Stowarzyszenia na 2008 r.

 • Prowadzenie nauki języka niemieckiego Nauka języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Suchedniów została zrealizowana. Zajęcia prowadzone były nieodpłatnie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kościelnej przez Panią Monikę Smolińską - Członka Stowarzyszenia. (średnia frekwencja to ok. 10 dzieci). Z uwagi na podjęcie tego tematu przez inne jednostki organizacyjne realizujące bezpłatną naukę języków obcych na terenie powiatu skarżyskiego, Zarząd nie zdecydował się o kontynuacji zajęć w roku szkolnym 2008/2009.
 • Przeprowadzenie konkursu fotograficznego "Suchedniów Zimą" Konkurs został przeprowadzony.Wyłoniono zwycięzców. Nagroda za zajęcie pierwszego miejsca - aparat fotograficzny, została ufundowana i wręczona przez sponsora konkursu - Pana Mirosława Pietrasiaka, Właściciela stoiska z artykułami elektrycznymi w Domu Handlowym IN-VACO (w imieniu Sponsora nagrodę wręczył Paweł Słoma). Jako kontynuacja konkursu zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne które poprowadził Pan Krzysztof Ptak - uznany suchedniowski fotografik.
 • Zajęcia sportowe w zakresie tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży Zajęcia zostały zrealizowane. Stowarzyszenie wynajęło bezpłatnie salę gimnastyczną w suchedniowskim Gimnazjum. Podpisana została umowa na prowadzenie zajęć z opiekunami na okres 2008 r. Uczestnicy zajęć zostali ubezpieczeni w firmie PZU. Koszty ubezpieczenia pokryte zostały częściowo przez opiekunów oraz Stowarzyszenie.
 • Założenie strony internetowej. Strona internetowa została opracowana we własnym zakresie i założona. Istniała jednak bardzo krótko z uwagi na zdjęcie jej przez właściciela serwera z powodu bardzo dużej liczby ataków z sieci. Ponieważ bardzo dobrze funkcjonuje blog Stowarzyszenia ponowne założenie strony zostało odłożone na rok 2009.
 • Udział w uroczystościach na terenie gminy. Udział w uroczystościach realizowany był sukcesywnie.
Plan pracy Stowarzyszenia na 2008 r. obejmował również podjęcie innych działań o charakterze ciągłym lub jednorazowym w zależności od pojawiających się możliwości i inicjatyw.
W tym zakresie w roku 2008 zrealizowano:
 • Zorganizowano Wystawę Jubileuszową z okazji 145 rocznicy Parafii Suchedniów, 250 rocznicy poświecenia pierwszej kaplicy i 50 lecia kapłaństwa Księdza Infułata Józefa Wójcika. Współorganizatorem wystawy było Stowarzyszenie Młodzieży Suchedniowa. Wystawa odniosła wielki sukces, odwiedziło ją wielu znamienitych gości i była szeroko komentowana. Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały Instytutu Pamięci Narodowej dot. historii Parafii. Duże zainteresowanie wystawą zdecydowało o jej powtórzeniu. Naszą historię poznali miedzy innymi Kardynał Józef Glemp oraz Przemysław Gosiewski Poseł na Sejm RP. Sponsorami rzeczowymi i finansowymi wystawy byli: Marcin Faliński, Mariusz Burys, Przemysław Działak, Marek Piwowarczyk, Paweł Słoma, Janusz Borowiec, Grzegorz Piskulak, Jan Komoń, Jarosław Horosz, Krzysztof Łakomiec, Marek Markiewicz, Maria Zuba, Firma MIREX, Firma MAXOL, Bank Spółdzielczy, ZWK MARYWIL, Nadleśnictwo Suchedniów.
 • Zorganizowana została jednodniowa wycieczka do Warszawy podczas której uczestnicy (w liczbie 44 osób) zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego i Sejm RP. Wycieczka została zorganizowana pod patronatem i przy szczególnym udziale Pani Marii Zuby Poseł na Sejm RP.
 • Uczestniczono w II Kongresie Stowarzyszeń, który odbył się w Kielcach. Zarząd Stowarzyszenia zabrał głos w sprawie rozwiązań komunikacyjnych związanych z przebudową linii kolejowej przebiegającej przez teren Suchedniowa.
 • Na ręce Starosty oraz Burmistrza Suchedniowa wystosowany został protest w sprawie proponowanych rozwiązań, które spowodowałyby pogorszenie sytuacji komunikacyjnej w Suchedniowie.
 • Zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, które znalazło się w stanowisku Rady Miejskiej w Suchedniowie dotyczących szczegółowych rozwiązań związanych z przebudową linii kolejowej.
 • Do Burmistrza Suchedniowa wystosowaliśmy dwa zapytania o udzielenie informacji publicznej w sprawach: umorzeń podatkowych oraz eksponatów po byłej Izbie Pamięci przy FUT.
 • Ogłoszony został drugi konkurs fotograficzny pn: "Suchedniów w moich oczach". Konkurs ten został jednak odwołany wskutek "ocenzurowania" Gazety Suchedniowskiej przez Władze Miasta.
 • Zorganizowane zostały warsztaty matematyczne pod nazwą "Czy klocki służą tylko do zabawy?" poprowadzone przez Pana doktora Andrzeja Lenarcika z Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Zgłosiliśmy dwie kandydatury do konkursu "Powiatowe Dęby" - Panią Elżbietę Dziekan Prezes NZOZ Promyk w Suchedniowie oraz Pana Ryszarda Niemca prowadzącego Klub Łuczniczy Olimpia. Na podkreślenie zasługuje, że byli to jedyni kandydaci zgłoszeni z terenu Suchedniowa. Laureatem nagrody został Pan Ryszard Niemiec.
 • Aktywnie uczestniczyliśmy (poprzez prowadzenie) w Konferencji Popularno - Naukowej "W obliczu zła - Żołnierze Polski Podziemnej wobec niemieckiego okupanta i powojennej rzeczywistości" zorganizowanej przez Suchedniowski Ośrodek Kultury Kuźnica oraz Instytut Pamięci Narodowej w Kielcach pod Honorowym Patronatem Pani Marii Zuby Posła na Sejm RP.
 • Ufundowaliśmy słodkie nagrody w Integracyjnym Mikołajkowym Turnieju Sportowym dla pełno i niepełnosprawnych dzieci zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Skarżysku Kamiennej.
 • Ufundowaliśmy koszulki okolicznościowe dla suchedniowian pielgrzymujących na Jasną Górę.
 • Do naszych sponsorów, sympatyków oraz władz lokalnych przesłaliśmy okolicznościowe karty z życzeniami świątecznymi.
 • Prowadzimy blog internetowy, który cieszy się dużym powodzeniem, w roku 2008 zanotowaliśmy ponad 10.000 wejść.
Pełna wersję sprawozdania przesłaliśmy w odpowiedzi na wystosowaną prośbę do Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej.
 

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.