Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Sprawozdanie za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności

Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej im. Stanisława Staszica

za 2009 r.Rok 2009 był trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia.
W roku 2009 w poczet Członków Stowarzyszenia przyjęta została1 osoba.
W trakcie roku Stowarzyszenie opuściła jedna osoba z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Ogólna liczba Członków Stowarzyszenia na koniec 2009 r.wynosiła 22 osoby.

1.Walne Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
W 2009 r. zorganizowane zostały dwa formalne Zgromadzenia Członków, z czego jedno zostało odwołane z uwagi na brak kworum. Tematem odbytego Zgromadzenia było podsumowanie 2008 r. oraz omówienie działań na rok2009. Zgromadzenie podjęło 4 uchwały.

Poza formalnymi Zgromadzeniami, w związku z realizowanymi działaniami organizowano szereg spotkań członkowskich poświęconych bieżącej działalności, w tym w szczególności sprawom związanych ze zorganizowaniem wystawy historycznej z okazji święta 11 listopada.

2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia

W roku 2009 roku odbyło się szereg spotkań Zarządu (średnio 2 w miesiącu), z czego 7 z nich miały charakter formalny - podjęte zostały 3 uchwały dotyczących spraw organizacyjnych oraz bieżącej działalności.

3.Podjęte w 2009 r. działania

Wykonanie planu pracy Stowarzyszenia na 2009 r.

  • Zorganizowanie konkursu fotograficznego „Suchedniów w moich oczach”


Zarząd Stowarzyszenia zadecydował o zmianie nazwy konkursu. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Najciekawsze zdjęcie z wakacji”.  Wyłoniono zwycięzców. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez sponsora konkursu – Pana Piotra Karbownika,Właściciela sklepu RTV AGD TELDOM w Suchedniowie. Jako kontynuacja konkursu zorganizowane zostały warsztaty fotograficzne które poprowadził Pan Krzysztof Ptak – uznany suchedniowski fotografik.

  • Założenie strony internetowej

W roku 2009 udało się założyć stronę internetową Stowarzyszenia. Znajduje się ona pod adresem www.sks-suchedniow.pl. W ramach strony uruchomione zostało także forum dyskusyjne. Na stronie zamieszczane są na bieżąco materiały z życia Stowarzyszenia.

  • Zorganizowanie wystawy poświęconej historii Suchedniowa

Wystawa została zorganizowana w dniu Święta Niepodległości – 11 listopada 2009 r. Wystawa została poświęcona postaciom historycznym naszego miasta i gminy. Do współpracy w jej organizacji zostały zaproszone jednostki kulturalno – oświatowe, inne stowarzyszenia oraz osoby prywatne. Wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Większość zgromadzonych materiałów została wykorzystana przez suchedniowskie szkoły do organizacji lekcji historii po oficjalnym zamknięciu wystawy. Było to bardzo ważne  wydarzenie w Suchedniowie z powodu braku innych uroczystości w tym dniu.

Sponsorami wystawy byli:

PGE ZEORK S.A. w Skarżysku Kamiennej
Nadleśnictwo Suchedniów
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
ZWK MARYWIL S.A. w Suchedniowie
Pan Paweł Słoma
Pan Michał Barański
Patronat medialny nad wystawą objął Tygodnik Skarżyski.

  • Zorganizowanie wycieczki

Zarząd Stowarzyszenia przystąpił do organizacji wycieczki, która nie doszła jednak do skutku z uwagi na brak zainteresowania ze strony mieszkańców.

Plan pracy Stowarzyszenia na 2009 r. obejmował również podjęcia innych działań w zależności od pojawiających się możliwości i inicjatyw. W tym zakresie w roku 2009 zrealizowano:

  1. Zarząd Stowarzyszenia zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa na ulicach miasta. Na ręce Starosty oraz Burmistrza Suchedniowa wystosowany został list wskazujący niektóre niebezpieczne naszym zdanie miejsca. Na nasze wystąpienie uzyskaliśmy jedynie odpowiedź ze strony Burmistrza Suchedniowa. Starosta Skarżyski nie udzielił żadnej odpowiedzi. Nie zauważyliśmy również znaczącej poprawy na ulicach miasta.
  2. Przy Stowarzyszeniu zawiązane zostało koło honorowych krwiodawców.
  3. Ufundowaliśmy koszulki okolicznościowe dla suchedniowian pielgrzymujących na Jasną Górę.
  4. Dofinansowaliśmy udział zespołu tanecznego KAMYK w turnieju tanecznym dla dzieci z domów dziecka zorganizowanym w Suchedniowie.
  5. Dofinansowaliśmy obóz narciarski w Poroninie organizowany dla dzieci z naszej gminy.

        Prowadzimy blog internetowy, który cieszy się dużym powodzeniem, w roku 2009 zanotowaliśmy ponad 30.000 wejść. Stan wejść na blog na koniec 2009 r. przekroczył liczbę 42.600. Systematycznie obserwowany jest rozwój dyskusji na temat najważniejszych spraw w gminie, która prowadzona jest na wysokim poziomie kultury co należy uznać za pozytywne zjawisko świadczące o pobudzeniu zainteresowania życiem publicznym.

SKS na Facebooku

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.