Suchedniowska Korporacja Samorządowa

im. Stanisława Staszica

Nasze cele

  • wspieranie inicjatyw i działalność na rzecz Mieszkańców Suchedniowa;
  • uczestniczenie w życiu publicznym Suchedniowa oraz Województwa Świętokrzyskiego;
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Bitwa 2016 rozstrzygnięta

Artykuły

IV Gala Programu Stypendialnego

W niedzielę 04.12.2016 r. w Suchedniowskim Ośrodku Kultury „Kuźnica” odbyła się IV Gala Programu Stypendialnego im. dr Witolda Poziomskiego „Lepszy świat- szacunek, talent, aktywność”.

Impreza była objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów – Pana Cezarego Błacha.

Organizatorem Programu i fundatorem stypendiów jest Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszica.

Po raz kolejny uhonorowano stypendiami - o łącznej kwocie 2,5 tyś. złotych - uczniów szkół gminy Suchedniów, którzy w szczególny sposób wyróżniają się zaangażowaniem w życie społeczne szkoły i środowiska lokalnego.

W tym roku stypendia otrzymali: Maria Wędrychowska (SP nr 1), Tomasz Bury (SP nr 3), Michał Łutczyk (SP Ostojów), Weronika Miernik (Gimnazjum), Sylwia Kłys (Zespół Szkół).

Nagrody laureatom, upominki wszystkim finalistom, wręczyli burmistrz Cezary Błach oraz Małgorzata Zolach i Waldemar Krogulec w imieniu SKS-u. Fundatorami nagród była SKS i burmistrz Cezary Błach, zorganizować Galę pomogli Monika i Hubert Kozłowscy oraz Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica”.

Serdecznie gratulujemy stypendystom, kandydatom do stypendium, ich rodzicom i opiekunom życząc dalszych sukcesów!

Galę uświetnił występ Suchedniowskiego Chóru SONATINA pod przewodnictwem Urszuli Piasta-Kuszewskiej.

Organizatorzy słowa szczególnego podziękowania kierują do Komisji Stypendialnej w osobach: Pani Agnieszki Fąfara - Markiewicz, Pani Małgorzaty Działak oraz Pani Marty Staniec, która, spośród 14 kandydatów wyłoniła tegorocznych laureatów.

Serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom za wsparcie Programu, a w szczególności Państwu Monice i Hubertowi Kozłowskim, właścicielom Piekarni "Kozłowscy".

Podziękowania również dla Pana Dyrektora Andrzeja Karpińskiego oraz pracowników SOK "Kuźnica" za pomoc w organizacji kolejnej Gali.

SKS na Facebooku

Pomagają nam

Dziękujemy sponsorom oraz ludziom dobrej woli, którzy zawsze służą wsparciem i pomocą. Osoby i instytucje, które nas wspierają znajdziesz w tym miejscu

I Ty możesz pomóc

Wszystkich chętnych do współpracy i włączenia się w działalność na rzecz Miasta i Gminy Suchedniów zapraszamy do współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nami.

Zainwestuj w nas

Wpłać dowolną kwotę na nasze konto:
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie
42 8520 0007 2001 0001 0552 0002

Online:

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.