Artykuły

Rozszerzenie Programu Stypendialnego

logo programu     Zarząd Suchedniowskiej Korporacji Samorządowej zatwierdził rozszerzenie Programu Stypendialnego „Lepszy Świat – szacunek, talent, aktywność”. Rozszerzenie dotyczy refundacji kosztów dojazdu do szkoły średniej absolwentów suchedniowskiego gimnazjum. Dokumenty do pobrania, zarówno dotyczące rozszerzonej części programu, jak również z zakresu działalności społecznej są już dostępne. Zachęcamy do udziału w Programie.